Waarom kiezen voor hout?

De eigenschappen van hout zijn zo aantrekkelijk, er kan bijna geen ander materiaal tegenop…
Hout is een duurzaam, mooi natuurproduct met een warme en luxe uitstraling.
Ieder stuk hout is uniek en tijdloos.

Hout is sterk en hard; onverwoestbaar. En heeft wel een levensduur van 40-80 jaar.

Hout als hernieuwbare grondstof

Wat het verder bijzonder maakt is dat hout biobased is, het wordt geproduceerd door zonne-energie. Hout kan worden hergebruikt en is hernieuwbaar, mits het groeit in duurzaam beheerde bossen. Hout is vrijwel CO2-neutraal. Waar andere grondstoffen eeuwen nodig hebben, kunnen bomen binnen 20 tot 120 jaar een prachtige grondstof leveren. Er is geen ander algemeen bouwmateriaal dat met zo weinig energie wordt geproduceerd dan hout. ln de bossen waaruit het hout wordt geoogst en op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstofbron. Daarnaast kan hout, nog worden hergebruikt in andere producten en tot slot als grondstof voor groene energie worden ingezet.

Wat doen wij zelf aan duurzaamheid?

Wij staan voor verantwoord bosbeheer en leveren daarom uitsluitend PEFC™en FSC® gecertificeerde vloerdelen. Ook werken wij uitsluitend met biologisch afbreekbare oliën, zonder oplosmiddelen zoals VOS en VOC.
Vluchtige organische stoffen (VOS) is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn gerelateerd aan een aantal verschillende milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, (zomer) smog en verzuring. Verder is van sommige van deze stoffen bekend dat zij schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben. VOC (naar het Engelse volatile organic compounds).
Bij WOOD! worden verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled.

Naast onze eigen maatregelen, promoten en steunen wij ook graag bedrijven en stichtingen die gericht zijn op duurzaamheid.
Ecosia is een zoekmachine die bij iedere 45 zoekopdrachten een boom plant in een gebied waar dit het hardst nodig is. Dit komt de mensen, het milieu en de lokale economieën ten goede. 

Pefc/fsc gecertificeerd hout

Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de bossen de longen van de aarde genoemd. Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond.

Wereldwijd bestaan er veel systemen voor certificering. Van al die systemen zijn de twee bekendste: PEFC™ en FSC®. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council. Overeenkomst van beide systemen is dat zij voor duurzaam bosbeheer zijn en dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid alle twee de keurmerken accepteren als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Sociaal ondernemen

WOOD! vindt het belangrijk dat mensen een kans krijgen op een beter leven en weer een toekomstperspectief hebben. Dat zij erbij horen, gezien en gehoord worden en daar proberen wij iedere dag ons steentje aan bij te dragen.

Wij zijn een leer/stageplaats voor politiek vluchtelingen en werken samen met De Diamant-groep. De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf (voorheen sociale werkvoorziening) en draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgen zij de kans om mee te doen in de maatschappij. Meedoen betekent serieus genomen worden